ΚΑΛΑΘΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΤΔ

Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ Αυτοκινήτων - Αντ/ποι & Εισαγωγείς

99668890 99668890 Μεσαορίας αρ. 14, 4130 Πολεμίδια Πάνω, Λεμεσός