ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΠΠΙΡΙΛΛΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΛΤΔ

Αρτοποιεία

24813818 24813818 Κυριάκου Μάτση Λεωφόρος αρ. 20Α, 7102 Αραδίππου, Λάρνακα
24819180 24819180 Κασταλίας αρ. 3, 6040 Λάρνακα, Λάρνακα
24818399 24818399 Νικοδήμου Μυλωνά αρ. 6, 6050 Λάρνακα, Λάρνακα