ΤΖΟΡΤΑΝ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΠΑΝΚ Π.Λ.Κ.(ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

Τράπεζες

25356669 25356669 Ανεξαρτησίας αρ. 1, Πεκόρα Τάουερ, Διαμ. 201, 3036 Λεμεσός, Λεμεσός
25356673 Ανεξαρτησίας αρ. 1, Πεκόρα Τάουερ, Διαμ. 201, 3036 Λεμεσός, Λεμεσός