ΓΙΟΥΝΙΚΟΛ ΚΕΜΙΚΑΛΣ ΛΤΔ

Χημικά Προϊόντα Βιομηχανίες

22663316 22663316 Άρεως αρ. 56, 2234 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία
22484712 22484712 Άρεως αρ. 56, 2234 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία