ΠΕΤΡΟΥ Α/ΦΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΤΔ

Γάλα & Προϊόντα Γάλακτος Βιομηχανίες

24661210 24661210 Βιομηχανική Περιοχή, Α/φοι Πέτρου, 7101 Αραδίππου, Λάρνακα
24662557 Βιομηχανική Περιοχή, Α/φοι Πέτρου, 7101 Αραδίππου, Λάρνακα