ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ Γ

Δικηγόροι

23943070 23943070 Χρήστου Σαμάρα αρ. 9, Ακίν. Παρασκευά Σαμάρα, Διαμ. 2, 5320 Λιοπέτρι, Αμμόχωστος