ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ (ΔΡ)

Βελονισμός (Ιατρικός)

24368633 24368633 Πηλίου αρ. 8, Γ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΟΥΕΡ, κατ. 101, 6037 Λάρνακα, Λάρνακα