ΠΡΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΤΔ

Καθαρισμού Είδη & Υλικά Αντ/ποι & Εισαγ.& Κατ/ματα Πωλήσεων

23820841 23820841 Τζων Κέννεντυ αρ. 9, 5350 Φρέναρος, Αμμόχωστος