ΜΑΚΑΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΤΔ

Καθαρισμού (Γενικού) Συνεργεία & Υπηρεσίες

99696458 99696458 Πλάτωνος αρ. 3, Τζιωρτζίνα Απτς Μπλόκ Β, Διαμ. 103, 4533 Παρεκκλησιά, Λεμεσός