ΜΟΥΣΚΙΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΙΝΤΑΣΤΡΙΣ ΛΤΔ

Αλουμινίου Είδη Βιομηχανίες

22517500 22517500 Προποντίδος αρ. 11, 2033 Στρόβολος, Λευκωσία
22515277 Προποντίδος αρ. 11, 2033 Στρόβολος, Λευκωσία