Λ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΟΛΤΙΓΚΣ ΛΤΔ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

26949424 26949424 Ελευθερίου Βενιζέλου Λεωφόρος αρ. 57, Τατιάνα Κορτ, Διαμ. 203, 8021 Πάφος, Πάφος
26931198 26931198 Ελευθερίου Βενιζέλου Λεωφόρος αρ. 57, Τατιάνα Κορτ, Διαμ. 203, 8021 Πάφος, Πάφος