ΓΙΟΥΓΚ ΝΙΚ (ΔΡ.)

Οδοντίατροι - Γναθοχειρούργοι

22444133 22444133 Καστελλορίζου αρ. 12, 2108 Αγλαντζιά, Λευκωσία