ΑΛΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΛΤΔ

Ψυκτικοί Θαλάμοι Αντ/ποι & Εισαγωγείς & Βιομηχανίες

22512414 22512414 Σινώπης αρ. 2, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία