ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΚΑΣ

Κλινικές Οφθαλμολογικές

24633621 24633621 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού Λεωφόρο αρ. 77, Μέγαρο Βορκά, 6051 Λάρνακα, Λάρνακα