ΓΙΟΥΝΙΠΛΑΝΤ ΛΤΔ

Χωματουργικά Μηχανήματα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22488777 22488777 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη Λεωφό αρ. 182, 2235 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία