ΝΤΟΜΟΥΣ ΜΠΑΡ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Μπαρ

22433722 22433722 Αδαμαντίου Κοραή αρ. 5, 1016 Λευκωσία, Λευκωσία