ΜΙΜΗΣ Γ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΤΔ

Χημικά Προϊόντα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

23744444 23744444 Αγίου Αναστασίου αρ. 15, Ακίν. Ιωακείμ Μίμη, 5390 Σωτήρα Αμμοχώστου, Αμμόχωστος