ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΩΝ

Σκύλων Εκτροφεία, Εκπαιδευτήρια / Διαμονή

99623996 99623996 Τ.Θ. 20475, 2152 Αγλαντζιά, Λευκωσία