ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Κρεοπωλεία

22421427 22421427 Λεωφ. Ακροπόλεως Λεωφόρος αρ. 72, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία