ΓΙΓΑΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ ΛΤΔ

Τούβλα & Κεραμίδια Βιομηχανίες

22482962 22482962 Ηνωμένων Εθνών Λεωφόρος αρ. 61, 2548 Δάλι, Λευκωσία