ΑΤΟΜ ΕΞΤΕΡΜΙΝΕΪΤΟΡΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΛΤΔ

Απολυμάνσεις

24669566 24669566 Ιακώβου Πατάτσου αρ. 14, (Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου)-, 7101 Αραδίππου, Λάρνακα
77777890 77777890 Παγκύπριο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Ιακώβου Πατάτσου αρ. 14, (Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου)-, 7101 Αραδίππου, Λάρνακα