ΖΕΪΠΕΚΚΗΣ ΣΑΚΡΕΤ ΛΤΔ

Οικοδομικά Υλικά - Βιομηχανίες

25821040 25821040 Τ.Θ. 54579, 3725 Λεμεσός