ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΑΝΝΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Μπαταρίες Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22848422 22848422 Καλλιπόλεως Λεωφόρος αρ. 46, 1071 Λευκωσία, Λευκωσία
22848433 22848433 Βιομηχανίας αρ. 16Γ, 2326 Λακατάμεια, Λευκωσία
22848477 22848477 Τεύκρου Ανθία αρ. 13Γ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΑΛΙΟΥ, 2540 Δάλι, Λευκωσία