ΤΖΟΒΑΚΟ ΤΡΕΪΤΙΓΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

Θερμάνσεις Κεντρικές Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22871018 22871018 Μηχανήματα Κ.Θερμάνσεων Υγραερίου & Πετρελαίου, Ενδοδαπέδια & με Καλοριφέρ Λεωφ. Τσερίου Λεωφόρος αρ. 41Ε, 2040 Στρόβολος, Λευκωσία