ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ Α.Μ. & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Γάλα & Προϊόντα Γάλακτος Βιομηχανίες

23827669 23827669 1ης Απριλίου Λεωφόρος αρ. 71, Κοκκινου, 5280 Παραλίμνι, Αμμόχωστος