ΕΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΛΤΔ

Αλουμινίου Κατασκευές

22876006 22876006 Δοϊράνης αρ. 19A-E, 2400 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία