ΚΟΝΕΛΛ ΜΠΟΥΤΙΚ

Μπουτίκ

25731056 25731056 0000,
25731319 25731319 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 184Β, 3027 Λεμεσός, Λεμεσός