ΛΑ ΡΟΝΤΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΠΑΛΛΕΤΟΥ ΕΛΛΗ ΓΑΒΡΙΗΛ

Σχολές Μπαλέτου

22355432 22355432 25ης Μαρτίου αρ. 19Α, 2408 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία