ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΜΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Μηχανουργεία Επισκευές & Κατασκευές

25564583 25564583 Παλλάδος αρ. 22, 3016 Λεμεσός, Λεμεσός