Κ.ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΤΔ

Σκυρόδεμα Παραγωγοί & Πωλητές

25212800 25212800 Γεωργίου Γρίβα Διγενή αρ. 38, 3106 Λεμεσός, Λεμεσός
25585828 Γεωργίου Γρίβα Διγενή αρ. 38, 3106 Λεμεσός, Λεμεσός