ΤΣΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΤΔ

Ζωοτροφές

24721366 24721366 Μιχαήλ Παρίδη, 5523 Δασάκι Άχνας, Αμμόχωστος
24722266 24722266 Μιχαήλ Παρίδη, 5523 Δασάκι Άχνας, Αμμόχωστος
24722916 24722916 Μιχαήλ Παρίδη, 5523 Δασάκι Άχνας, Αμμόχωστος
24722917 24722917 Μιχαήλ Παρίδη, 5523 Δασάκι Άχνας, Αμμόχωστος
24722272 Μιχαήλ Παρίδη, 5523 Δασάκι Άχνας, Αμμόχωστος