ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ) ΛΤΔ

Αρτοποιεία

26934440 26934440 Μεσόγης Λεωφόρος, Σταμάτης Κωρτ, 8280 Μεσόγη, Πάφος