ΚΑΛΛΕΝΟΣ Γ. ΙΝΦΟΣΥΣΤΕΜΣ ΛΤΔ

Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Αντ/ποι & Εισαγωγείς

70007585 70007585 Τ.Θ. 25409, 1309 Λευκωσία, Λευκωσία