ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΠΑΛΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ιατροί Γενικής Ιατρικής

22487988 22487988 Φώτη Πίττα αρ. 4, Διαμ. 3, 2200 Γέρι, Λευκωσία