ΚΛΙΝΕΤ ΛΤΔ

Καθαρισμού Συστήματα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22352880 22352880 Μιχαήλ Γιωργάλλα αρ. 18, 2409 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία