ΠΥΡΑΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΤΔ

Τούβλα & Κεραμίδια Βιομηχανίες

22481842 22481842 Ερμού αρ. 8, 2540 Δάλι, Λευκωσία
22486056 Ερμού αρ. 8, 2540 Δάλι, Λευκωσία