ΝΙΚΚΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΚΟΜΠΟΝΕΝΤΣ ΛΤΔ

Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

25353800 25353800 Αγίας Φυλάξεως αρ. 54, Ελεγίνας, Διαμ. 05, 3025 Λεμεσός, Λεμεσός
25353716 25353716 Αγίας Φυλάξεως αρ. 54, Ελεγίνας, Διαμ. 05, 3025 Λεμεσός, Λεμεσός