ΧΕΛΛ ΜΠΕΒΕΡΕΙΤΖΕΣ ΛΤΔ

Αεριούχα Πότα Βιομηχανίες

22610347 22610347 Λευκωσίας, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΑΛΙΟΥ, 2540 Δάλι, Λευκωσία
22610370 22610370 Λευκωσίας, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΑΛΙΟΥ, 2540 Δάλι, Λευκωσία