ΚΑΪΜΑΚΚΑΜΗΣ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΛΤΔ

Καφεκοπτεία

25362367 25362367 Νικολάου Σαριπόλου αρ. 60, 3036 Λεμεσός, Λεμεσός