ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ Α. Μ. ΛΤΔ

Γραφείου Μηχανές Αντ/ποι & Εισαγωγείς

25573281 25573281 Αιγαίου αρ. 3, Ιωάννου, κατ. 03, 3065 Λεμεσός, Λεμεσός