ΚΛΗΝΟ ΓΟΥΪΝΤΟΟΥ & ΚΑΡΠΕΤ ΚΛΗΝΕΡΣ

Χαλιά Επιδιόρθωση Καθαρισμός & Φύλαξη

25716106 25716106 Αγίας Μαρίνης αρ. 21, 4151 Πολεμίδια Κάτω, Λεμεσός