ΜΑΣΣΙΑΣ ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΤΔ

Βαφεία Αυτοκινήτων

22434948 22434948 Αγίου Δημητρίου (Κ'κλί) αρ. 105, 1027 Λευκωσία, Λευκωσία