Π.Γ.Σ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΛ ΣΑΠΠΛΑΪΣ ΛΤΔ (ΟΣΡΑΜ)

Ηλεκτρικά Είδη & Υλικά Καταστήματα Πωλήσεων

22345353 22345353 Λεωφ. Διγενή Ακρίτα Λεωφόρος αρ. 8, κατ. 1, 1045 Λευκωσία, Λευκωσία