ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

22433684 22433684 Αγίου Ανδρέου (Π'σσα) αρ. 92Α, 1040 Λευκωσία, Λευκωσία