ΤΙΦΦΑΝΥ

Μπουτίκ

25582777 25582777 28ης Οκτωβρίου αρ. 353, ΟΛΥΜΠΙΚ ΡΕΣΙΤΕΝΣ, κατ. 12, 3107 Λεμεσός, Λεμεσός