Α.Χ.Χ. ΦΑΡΜ ΜΑΣΙΝΣ ΛΤΔ

Γεωργικά Μηχανήματα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22446400 22446400 Λόρδου Βύρωνος (Π'σσα) αρ. 1Δ, 1046 Λευκωσία, Λευκωσία