ΧΡ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ Αυτοκινήτων - Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22348600 22348600 Λεωφ. Καντάρας Λεωφόρος (Κ'κλί αρ. 54, 1037 Λευκωσία, Λευκωσία