ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ

Οδοντίατροι - Στοματό - Γναθό - Πρόσωπο - Χειρούργοι

25761010 25761010 Δημήτρη Λιπέρτη αρ. 3Α, ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΤΣΑΠΑ ΜΠΛΟΚ Δ, Διαμ. 302, 3090 Λεμεσός, Λεμεσός
25761020 Δημήτρη Λιπέρτη αρ. 3Α, ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΤΣΑΠΑ ΜΠΛΟΚ Δ, Διαμ. 302, 3090 Λεμεσός, Λεμεσός