ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Αρτοποιεία

22365000 22365000 Κεντρικά Γραφεία Ευαγόρα Παλληκαρίδη αρ. 95, 2235 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία