ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΤΔ CDB BANK

Τράπεζες

25877555 25877555 Κατάστημα Λεμεσού 28ης Οκτωβρίου, 3035 Λεμεσός, Λεμεσός
25834472 25834472 Κέντρο Διεθνούς Τραπεζικής - Λεμεσός 28ης Οκτωβρίου, 3035 Λεμεσός, Λεμεσός